Üretim
Anasayfa / Garanti ve Servis

Garanti ve Servis

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARI

1. Tüm modeller, imalat hatalarına karşı 1 (bir)yıl garantilidir.
2. Makinalarımız yedek parça bulundurma ve servisdesteği bakımından 5 yıl garantilidir.
3. Garanti kapsamı içerisinde (ilk bir yılda) verilecekservis hizmetlerinde sadece yol, konaklama ve yemek masrafları müşteridentahsil edilecektir.
4. Garanti süresi bitiminde ya da garanti kapsamıdışında kalan, arızaların bakımında ortaya çıkan tüm masraflar (konaklama, yol,yemek, malzeme, işçilik vs.) müşteriye aittir.
5. Servis talepleri, servis sorumlusuna en kısasürede bildirilmek zorundadır.
6. Servis talebi sonrasında şehir içi 48 saat, (2gün) şehir dışı taleplerde 168 saat (7 gün) içerisinde müdahale edilecektir.Yurt dışından gelen servis talepleri de vize ve diğer işlemler uygun olduğutakdirde en fazla 360 saat (15 gün) içerisinde arızaya ya da bakıma müdahaleedilecektir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİLER

1. Garanti süresinin sona ermesi
2. Yanlış kullanım
3. Oluşan ya da oluşabilecek problemleri görmezdengelmek
4. Yetersiz bilgi ile kullanım
5. Bakım gereksinimlerinin zamanında ve/veya tamolarak yerine getirilmemesi
6. İzin verilen kapasitenin aşılması
7. Eğitim görmüş ve yetkilendirilmiş operatörharici kullanım
8. Taşıma ve sevkiyat sırasında oluşan her türlüproblem
9. Montaj yerindeki elektrik şebekesinin voltajınınuygun olmayışından, topraklanmanın yetersiz ya da hiç yapılmamasından ve voltajdalgalanmalarından doğan arızalar
10. Uygun olmayan kompresör kullanımından doğanarızalar
11. Üretici firma bilgisi dışında yapılankurulumlar ve bakımlar ve yer değiştirmeler sırasında doğan arızalar
12. Çalışma binasının, zemininin ve ortamşartlarının uygunsuz olmasından kaynaklanan arızalar
13. Sağlıksız personel (alkol, uyuşturucu ve benzeriilaç kullanan) yüzünden ortaya çıkan arızalar
14. Yerleştirme ayarı yapılmadan makineninçalıştırılması
15. Makineye uygun avadanlıkların kullanılması
16. Makinede dış etkenlerin etkisi ile oluşanhasarlar (sel, yangın, deprem, araç çarpması vb.)
17. Elektrik motorları ve elektrik arızalarındandoğan hasarlar
18. Kullanma kılavuzunda yağlama noktalarınınzamanında ve gereği kadar yağlanmamasından kaynaklanan arızalar

ÖZEL ŞARTLAR

1. Makine üzerindeki koruma ekipmanlarınınsökülmesinden doğan arızalardan ve bunlara bağlı oluşan yaralanmalardan,sakatlanmalardan ve ölümlerden firmamız sorumlu değildir.
2. Halıların eğitimde gösterilen şekil ve doğrultudışında makinaya verilmemesi gerekmektedir.
3. Üst üste iki veya daha çok halının verilmesi vehalıların katlanmış şekilde makinaya verilmesi sonucunda doğan arızalar garantikapsamında değildir.
4. Baskı ayarlarının, halı cinsine göre yapılmasıgerekmektedir.
5. Makine gövdesine delik delinmesi ve kaynakyapılması sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Zamanında yeterli temizlik yapılmaması makinedearıza doğurabilir.